Salar Haghighatafshar

Doktorand

Biografi

Salar har en mastersexamen i vattenresurser från Lunds universitet 2012 med en kandidatbakgrund inom Väg- och Vattenbyggnad. Han har arbetat som forskningsingenjör på VA-teknik/LTH inom olika VA-tekniska forskningsprojekt från 2012 till 2014. Från och med juni 2014 är han doktorand i VA-teknik vid Lunds tekniska högskola. Han är intresserad av dagvattenhantering i urbana områden med fokus på blå-gröna dagvattenlösningar.

Universitetslektor Karin Jönsson (LTH) är Salars huvudhandledare och professor Jes la Cour Jansen (LTH) och Henrik Aspegren (VA SYD/LTH) är hans biträdande handledare.

Utbildningar

Doktorand i VA-teknik, Lunds tekniska högskola

Masterexamen i vattenresurser, Lunds Universitet

Kandidat i Väg- och Vattenbyggnad, Iran University of Science and Technology

Relaterade publikationer

Haghighatafshar, S., Roldin, M., Gustafsson, L.-G., la Cour Jansen, J., Jönsson, K. (2017) Sustainable urban drainage systems for cloudburst management in a combined sewer network perspective – a case study. Muntlig presentation, IWA konferensen Embrace the Water, 12-14 juni 2017, Göteborg, Sverige.,

Haghighatafshar, S., Nordlöf, B., Roldin, M., Gustafsson, L.-G., la Cour Jansen, J., & Jönsson, K.  (2018) Efficiency of blue-green stormwater retrofits for flood mitigation – Conclusions drawn from a case study in Malmö, Sweden Journal of Environmental Management., 207., pp. 60–69.

Visa publikation

Haghighatafshar, S., la Cour Jansen, J., Aspegren, H., & Jönsson, K. (2018) Conceptualization and schematization of mesoscale sustainable drainage systems: a full-scale study. Water, pp. 10(8), 1041..

Visa publikation

Haghighatafshar S., la Cour Jansen J., Aspegren H., Lidström V., Mattsson A. & Jönsson K. (2014) Storm-water management in Malmö and Copenhagen with regard to climate change scenarios. Journal of Water Management and Research 70(3), pp. 159-168.

Haghighatafshar S. (2014) Malmö and Copenhagen: similar climate – different strategies. Teknik & Miljø 12, pp. 30-31.

Haghighatafshar S., Roldin M. & Sörensen, J. (2016) Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering– erfarenheter från Augustenborg i Malmö. Forsknings- och innovationskonferens för hållbar dagvattenhantering, november 30-december 1, 2016, Stockholm, Sverige,

Haghighatafshar, S., la Cour Jansen, J., Aspegren, H., Jönsson, K. (2017) Introduction of a novel conceptual model for sustainable drainage systems based on observed rainfall-runoff patterns – a case study. Muntlig presentation, 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage (ICUD 2107), 10-15 september 2017, Prag, Tjeckien.,