Event

Här hittar du seminarier och konferenser som Sweden Water Research ordnar eller är medarrangör till.

Utöver dessa event deltar våra forskare med presentationer och annat på många olika konferenser, du hittar dem här.

IWA Sverige konferens om biofilm i dricksvatten

Välkommen till Lund den 18 januari, för att få veta mer om biofilm i dricksvattenproduktion och distribution.