Event

Här hittar du seminarier och konferenser som Sweden Water Research ordnar eller är medarrangör till.

Utöver dessa event deltar våra forskare med presentationer och annat på många olika konferenser, du hittar dem här.

IWA Sverige-seminarium om mikroplaster

Seminariet syftar till att presentera ny internationell kunskap om mikroplaster och dess förekomst i dagvatten, spillvatten och slam.

Avlopp i en cirkulär ekonomi kräver ett nytt toalettsystem – vilka är jordbrukets behov?

Vi bjuder in lantbrukare, bransch- och intresseorganisationer, gödseltillverkare, gödseldistributörer och forskare att delta.

No more Atlantis

Konferensen hålls på engelska Torsdagen den 23 november, heldag Palaestra,

Sweden Water Research-dagen 2017

NÄR Fredagen den 24 november klockan 8.30-16.00 ANMÄLAN HÄR,  senast den