Event

Här hittar du seminarier och konferenser som Sweden Water Research ordnar eller är medarrangör till.

Utöver dessa event deltar våra forskare med presentationer och annat på många olika konferenser, du hittar dem här.

IWA Sverige seminarium om fosforutvinning från avloppsvatten

Välkommen till ett IWA Sverige seminarium: Phosphorus recovery from wastewater, with a focus on the potential of thermochemical sludge treatment.

Svenskt Vattens Forsknings- och innovationskonferens

I år samarrangeras Svenskt Vattens Forsknings- och innovationskonferens med Sweden Water Research-dagen 29-30 november, i Malmö/Lund.

Sweden Water Research-dagen 2018

Välkomna till den fjärde Sweden Water Research-dagen! Sista fredagen i november kan du, som vanligt, höra spännande forskningsresultat och träffa branschkollegor.