Event

Här hittar du seminarier och konferenser som Sweden Water Research ordnar eller är medarrangör till.

Utöver dessa event deltar våra forskare med presentationer och annat på många olika konferenser, du hittar dem här.

Se tidigare event
IWA Sweden 2020 – Biofilm Systems in Municipal Wastewater Treatment

Välkommen till ett tvådagarsseminarium i Malmö om biofilmteknik och applikationer inom avloppsvattenrening.

Climate Change: Water, Responsibilities and Actions

Välkommen till en eftermiddag där tre framstående forskare pratar om omställningen till en okänd framtid. Seminariet är gratis och hålls på engelska med följande talare:…

BONUS Cleanwater Stakeholder meeting and Annual Meeting

Welcome to the 4th Stakeholder Forum and Annual Public Meeting on 27th of February 2020 Welcome to the final stakeholder conference for the research project…

Disputation Jing Li

Välkommen till Jing Lis disputation. Opponent är Daniel Hellström, i betygskommittén sitter Antonia Liess, Högskolan i Halmstad, Karin Rengefors, Lund University och Virginie Palladier, Universite de…

Internationell vattenkonferens vid Bolmens forskningsstation

Forskningsstation Bolmens första konferens om vatten. En konferens för dig som vill veta mer om forskningen som bedrivs vid stationen eller om vatten som resurs…