Lediga tjänster och förslag till examensarbeten

Forskarstuderande för licentiatprojekt inom implementering av aerobt granulärt slam

Forskarstuderande för licentiatprojekt söks inom Implementering av aerobt granulärt slam – en fullskalestudie. Projektet ska genom vetenskaplig arbetsmetodik dokumentera, följa upp och analysera uppstarten av AGS-reaktorerna på Österröds avloppsreningsverk i Strömstads kommun och det efterföljande driftåret för att erhålla en bättre förståelse av och en djupare kunskap om granulbaserade verk som drivs vid typiska nordiska förhållanden.

Till annonsen för Forskarstuderande för licentiatprojekt inom implementering av aerobt granulärt slam