Avhandlingar

Vår vision är att erbjuda världsledande kompetens för uthålliga vattentjänster. Där spelar våra doktorander en viktig roll.

Doktoranderna ger, tillsammans med våra seniora forskare, stadga och grund för kritisk forskningsmassa för utmaningarna inom VA-branschen. De är också en del av det nätverk och de kunskaper som behövs för det vetenskapliga arbetet. Här hittar du avhandlingarna från våra tidigare doktorander.

Sandy Chan

Processes governing the drinking water microbiome

Disputerade 2018-10-26

Nyckelord: dricksvatten, mikroorganismer, biofilm, långsamfilter, flödescytometri

Läs mer om Sandy Chans avhandling här

Tobias Hey

Municipal wastewater treatment by microsieving, microfiltration and forward osmosis: Concepts and potentials

Disputerade 2016-12-09

Nyckelord: avloppsvatten, avloppsvattenrening, mikrosilning, mikrofiltrering, framåtriktad osmos, mekanisk rening, biogas

Läs mer om Tobias Heys avhandling här

Angelica Lidén

Safe drinking water in a changing environment, Membrane filtration in a Swedish context

Disputerade 2016-10-28

Nyckelord: dricksvatten, vattenrening, nanofilter, ultrafilter, membranfiltrering, organiskt kol

Läs mer om Angelica Lidéns avhandling här

Katharina Lührig

Bacterial Communities in Drinking Water Biofilms

Disputerade 2016-05-27

Nyckelord: dricksvatten, dricksvattenkvalitet, mikroorganismer, ledningsnät, biofilm, DNA-teknik, vattenledningar

Läs mer om Katharina Lürigs avhandling här