Nyheter

Hållbara städer kräver hållbara ledningar

Forskare, VA- och fjärrvärmebolag ska tillsammans i projektet ”Statusbedömning och

Projekt för rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten

Målsättningen är att ta fram riktlinjer och dimensioneringskriterier för utbyggnad

Vi möter vattentjänstbranschens framtida utmaningar

I Sweden Water Research AB samlar vi alla våra kompetenser