Om bolaget

Vi är ett forsknings- och utvecklingsbolag som på ett målinriktat och resurseffektivt sätt ska möta de förändringar som vattentjänstbranschen står inför. Här samordnar vi kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap.

Vi bedriver forsknings-, utvecklings-, och innovationsarbete inom områden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv. Vi samordnar kompetenser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och sprida kunskap. Genom samarbete ökar vi möjligheten att skapa internationella kontaktytor inom forskningsområden med syfte att bidra till ett kunskapsbyte även utanför Sveriges gränser. Den kanske viktigaste utmaning som vattentjänstbranschen står inför är klimatanpassningen. Vi behöver samla och mer aktivt sprida kunskapandet kring framgångsrika sätta att klimatanpassa vattentjänsterna. Vi ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD och finansieras genom att varje organisation avsätter minst en procent av sin omsättning till FoU-bolaget. Genom våra ägare är vi förankrade i 18 kommuner i Skåne. Huvudkontoret finns på Ideon i Lund.

 

 

Snabbfakta

  • Verksamhetsområde: Vattenresurser, Samhälle, Ledningssystem, människan, avloppsvatten som resurs, dricksvatten, dagvatten, avloppsvatten
  • Ägarbolag: NSVA, Sydvatten och VA SYD
  • Presskontakt: Nina Steiner
    Telefon: 040-635 04 44
    Epost: nina.steiner@vasyd.se
  • Pressmeddelanden: MyNewsDesk
    Bolagsdokument

Vår ledning

Här kan du bekanta dig med vår bolagsledning

Ulf Thysell

VD Sweden Water Research (2017)

Kenneth M. Persson

Forskningschef

Marinette Hagman

Vice forskningschef

HB Wittgren

Vice forskningschef

Carina Hertzman

Ekonomiansvarig

Nina Steiner

Kommunikatör

Anna Holmstedt

HR-ansvarig

Vår styrelse

Vår styrelse består av representanter från våra tre ägarbolag

Magnus Jälminger

Vice styrelseordförande

Håkan Fäldt

Styrelseledamot

Johan Andersson

Styrelseledamot

Mats Helmfrid

Styrelseledamot

Björn Persson

Styrelseledamot

Carina Svensson

Styrelseordförande

Ägarorganisationer