Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 11

Områden: Dricksvatten
Projekttyper: Alla projekttyper
Provtagning av biofilm

Biologiska filter i våra vattenverk

Biologiska filter har används för rening av dricksvatten i över 200 år, men trots det vet man fortfarande inte så mycket om dessa filter. Projektet tittar på biofilmens roll för att öka kunskapen och skapa effektivare och säkrare biologiska filter för framtiden.

Mikrobiell ekosystemteknik för säkert och högkvalitativt dricksvatten

I projektet ”Mikrobiell ekosystemteknik för säkert och högkvalitativt dricksvatten” används moderna DNA-baserade analysmetoder för att studera olika mikrobiella ekosystem i våra dricksvattensystem. Målet är att öka förståelse för dessa komplexa mikrobiella ekosystem samt att utveckla metoder för snabbare upptäckt av mikrobiell förorening i dricksvatten.

Ett hålfibermembran, sett ovanifrån.

Membran mot brunt vatten – ”GenoMembran”

Runtom på norra halvklotet blir sjöar och vattendrag allt brunare till färgen. Förklaringarna till denna brunifiering är flera, men det kan sammanfattas genom påverkan från människors aktiviteter – både ökningen av vissa och minskningen av andra.