Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Aktiva filter

Resultat av filtrering: 9

Områden: Vattenresurser
Projekttyper: Alla projekttyper
Utsikt över sjön Bolmen och en flytande forskningsplattform.

Aquanet

I Aquanet studerar vi ekosystemens motståndskraft mot och respons på störningar och miljömässiga förändringar i en sjö.

Östersjöns vågor och strand

CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön. Målet för lösningarna i projektet är att bestämma källor för olika utsläpp, utveckla tekniska lösningar och testmetoder för analyser av mikroplaster och mikroföroreningar. Energi- och kostnadseffektivitet är två viktiga fokus för de lösningar som utvecklas.

VillageWaters – samarbete mellan sex länder runt Östersjön

Enskilda avlopp utgör i dagsläget en betydande källa till det överskott av näringsämnen som når våra sjöar och hav och leder till övergödning och algblomning. Denna problematik har inte utretts tillfredsställande hittills. Det treåriga projektet VillageWaters har syftet att skapa ett hjälpverktyg där de boende i glesbygden i länderna runt Östersjön ska kunna söka och finna ett långsiktigt hållbart avloppsreningssystem för sitt enskilda avlopp anpassat efter deras behov och lokala förhållanden.