Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Visa alla
Foto granuler mot mörk bakgrund.

Pågående projekt

AGNES – Aerobic Granular sludge – Nutrient removal and recovery Efficiency in Sweden

Tuffare reningskrav och ökad belastning på grund av befolkningsökning och

Pågående projekt

Future City Flow

Åldrande ledningar, förändrat klimat med intensivare regn, stora hårdgjorda ytor

Pågående projekt

HÅVA – Hållbarhetsanalys för värmeåtervinning ur avloppsvatten

Kan värmeåtervinning implementeras i stor skala utan oacceptabel påverkan på avloppssystemet och miljön?

Pågående projekt

RECO LAB

Inom projektet Reco Lab skapas en fysisk och virtuell miljö

Pågående projekt

Mikrobiella säkerhetsbarriärer

Projektet ska titta på hur olika säkerhetsbarriärer i vattenverken kan påverka mikrobiologin i vattnet.

Pågående projekt

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Vid renoverings- och uppgraderingsbehov byts och/eller kompletteras normalt enbart delar

Pågående projekt

Uricycle – urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp

Nästintill all växtnäring (>85% av den totala mängden kväve, fosfor

Östersjöns vågor och strand

Pågående projekt

CLEANWATER

Genom att utveckla nya reningsteknologier kan vi minska tillförseln av läkemedelsrester och mikroplaster till Östersjön.

Pågående projekt

Projektnyheter

Pågående projekt

URINITE – Stabilisering av urin med hjälp av nitrifikation

Erfarenheter av nitrifikation av urin utan alkalinitetstillsats är begränsade och

Pågående projekt

EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning

Sedan mer än femtio år tillbaka har grundvattenbildningen ökat vid

Pågående projekt

Konstgjord grundvattenbildning – Erfarenheter av drift och underhåll

Många anläggningar drivs av hävd som de alltid har gjorts