Våra projekt

Sweden Water Research bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattenområden som är viktiga ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Vi initierar projekt och söker lämpliga samarbeten för att öka kunskapen kring framgångsrika sätt att utveckla och klimatanpassa framtidens städer. Projekten inom Sweden Water Research drivs nära ägarkommunerna och kommer på kort eller lång sikt till nytta i den dagliga verksamheten.

Filtrera projekt på områden

Filtrera projekt på projekttyper

Visa alla

Pågående projekt

Mikrobiella säkerhetsbarriärer

Projektet ska titta på hur olika säkerhetsbarriärer i vattenverken kan påverka mikrobiologin i vattnet.

Pågående projekt

ELSA – Effektiv Luftning på Svenska Avloppsreningsverk

Vid renoverings- och uppgraderingsbehov byts och/eller kompletteras normalt enbart delar

Pågående projekt

Uricycle – urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp

Nästintill all växtnäring (>85% av den totala mängden kväve, fosfor

Östersjöns vågor och strand

Pågående projekt

CLEANWATER

Några av problemen som projektet kommer arbeta med är brister

Pågående projekt

Projektnyheter

Pågående projekt

URINITE – Stabilisering av urin med hjälp av nitrifikation

Erfarenheter av nitrifikation av urin utan alkalinitetstillsats är begränsade och

Pågående projekt

Aeroba granuler, en ny reningsteknik för kommunala avloppsreningsverk – en kunskapssammanställning

Aerobt granulärt slam (AGS) är en innovativ, kompakt och energieffektiv

Pågående projekt

EGRUND – effektiv konstgjord grundvattenbildning

Sedan mer än femtio år tillbaka har grundvattenbildningen ökat vid

Pågående projekt

Konstgjord grundvattenbildning – Erfarenheter av drift och underhåll

Många anläggningar drivs av hävd som de alltid har gjorts

Pågående projekt

Projektnyheter

I projektet Uppströmsarbete: Idag och i framtiden undersöker vi hur uppströmsarbetet ser

Pågående projekt

Uppströmsarbete – i dag och i framtiden

Uppströmsarbete är en viktig del i arbetet med att minska

Pågående projekt

Mikroplaster i kretsloppet

Detta projekt ska skapa en överblick över flödet av mikroplaster i