TRE RÖR UT

Reco lab kommer att bidra till att utveckla det världsunika systemet Tre Rör Ut för insamling och hantering av mat- och toalettavfall i fastigheterna på Oceanpiren i stadsdelen Oceanhamnen i centrala Helsingborg. Reco lab ska vara klart och driftsatt våren 2021.

Reco lab är VA-teknikens motsvarighet till ett Kinderägg. Byggnaden innehåller tre funktioner; showroom, utvecklingsanläggning och en testbädd. Alla tre funktionerna bidrar till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfall som ska införas i fastigheterna på Oceanpiren i stadsdelen Oceanhamnen, belägen i centrala Helsingborg. Inom Reco lab finns synergieffekter mellan sektorer för energi, vatten, avlopp och matavfall. Reco lab ska bidra till hållbar samhällsutveckling genom att vara en gränsöverskridande verkstad för innovation och dialog.

Showroom
Mötesplats för staden och dess invånare. Showroomet har en permanent utställning om stadens system för hantering av avlopp, avfall och energi. Här finns också en möjlighet för events, workshops och interaktion. Showroomet erbjuder utmärkta möjligheter för visualisering, utbildning och beteendestödjande kommunikation, det vill säga en plats för boende på Oceanpiren att vända sig till.

Utvecklingsanläggning
Utvecklingsanläggningen är en behandlingsanläggning för återvinning av resurser ur det källsorterande avloppsystemet Tre Rör Ut i området Oceanhamnen. Tack vare det källsorterande avloppssystemet kan en rad miljöfördelar nås i utvecklingsanläggningen; främst ökad biogasproduktion, ökat kretslopp av näringsämnen mellan stad och land och mer energieffektiv läkemedelsrening.

Testbädd
Inom Reco lab skapas en fysisk miljö där akademi, privata och offentliga aktörer tillsammans kan testa och utveckla tekniker och tjänster inom energi, vatten och avfall. Testbädden är integrerad i ett fullskaligt avlopps- och matavfallsystem med teknik som ligger i absolut internationell framkant.

Bakgrund
H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. Fram till år 2035 ska fyra stadsområden utvecklas för att ge plats för nya invånare, företag och mötesplatser. Oceanhamnen är ett av dessa fyra områden. Oceanhamnen ska vara förebild för stadsutveckling med en hållbar social, kulturell och fysisk miljö. Centralt i satsningen är ett världsunikt sätt att hantera toalett- och matavfall som uppstår i bostaden.

Målsättning

  • Utveckla framtidens hållbara VA-system med återvinningsverk istället för reningsverk
  • Skapa nya värdekedjor för återvunna resurser från avlopp och matavfall
  • Reional testbädd för utveckling av hållbara VA-system.
Hamse Kjerstadius

Projektledare

Hamse Kjerstadius

E-post

Projektledare