Om projektet

Med nybyggnationen på Oceanpiren i stadsdelen Oceanhamnen kommer Reco Lab att ligga mitt i urban bebyggelse ett stenkast från den centrala järnvägsstationen i Helsingborg.

Showroom

Showroom, en del av Reco lab, ska fungera som en mötesplats med syfte att kunna kommunicera miljöarbetet mot både boende, besökare och aktörer inom branschen. Fokus ska ligga på miljöpedagogik och beteendestödjande kommunikation samt på att visualisera de system som utgör grunden i det nya bostadsområdet. På så sätt förs boende, forskare, myndigheter, företag och fastighetsägare närmare varandra, vilket är en förutsättning för att gynna utvecklingen av nya innovationer.

Living lab

Testbädden ska stödja framväxten av en innovationskultur av hög internationell standard som kan bidra till att verksamheter kan utveckla och erbjuda hållbara avfalls- och vattentjänster som skapar miljö- och samhällsnytta. En sådan innovationskultur bidrar till att uppfylla stadens vision om att skapa tillväxt, som kan leda till nya jobb och exportmöjligheter. Även om det kommer att finnas teknisk utrustning och utrymme för laboratorietester kommer testbädden i praktiken att kunna fungera som ett living lab, eftersom konceptet är en öppen plattform där tester kan genomföras direkt kopplade till verkliga boendemiljöer och därigenom ge direkt koppling mellan boendes beteende, systemets funktion och avfallets och avloppsvattnets kvantitet, kvalitet och sammansättning.

Samverkansprojekt

Projektet är ett samverkansprojekt mellan akademi, offentliga och privata aktörer. Det drivs av Helsingborgs stad, Norvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), Sweden Water Research och Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) tillsammans med EkoBalans Fenix, WIN, Inuse Experience, Jets Sverige, Lunds universitet, Rhetikfabriken, Sustainable Business Hub Scandinavia, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Tyréns och WSP Sverige.

Finansiering

Vinnova har beviljat projektet närmare fyra miljoner kronor i bidrag för projektet. Vinnovas motivering lyder:

”En trovärdig och stark ansökan som adresserar ett viktigt område med stark miljö- och tillväxtpotential. Testbädden kommer att utvecklas som en del av ett större stadsförnyelseprojekt i Helsingborg vilket bedöms vara av stort värde och kommer att skapa viktiga synergieffekter. Det finnas goda möjligheter att skapa en unik testbädd inom vatten och avfall samt därmed bidra till utvecklingen av nya innovativa produkter och lösningar. Fokus på beteendestödjande insatser, studier och påverkan ses också som ett positivt inslag.

Aktörskonstellationen bedöms som stark och har en relevant sammansättning av aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Behovsägare finns med i satsningen och det finns även en tydlig lokal förankring.”

Vinnovas positiva besked är ett kvitto på att satsningen på att införa ett nytt system för att hantera toalett- och matavfall som uppstår i våra bostäder, är viktig och har stor potential. Med testbädden vill projektet göra det möjligt för aktörer att forska och utveckla inom hela kedjan från tekniska laboratorietester till beteendestödjande kommunikation för både insamling och behandling med de boende i fokus.

 

 

 

 

 

Broschyrer

Matavfallsssystem (pdf, öppnas i nytt fönster)

Vakuumtoalettsystem (pdf, öppnas i nytt fönster)

Reco lab svensk version (pdf, öppnas i nytt fönster)

Reco lab Englsih Version (pdf, opens in new window)