Vår medverkan på konferenser

Forskarna och doktoranderna i Sweden Water Research deltar regelbundet i konferenser, mässor och liknande.

Vår medverkan på konferenser

Här ser du var vi medverkar under de månader som kommer.

    • IWA World Congress, Tokyo 17-21 september, HB Wittgren, Kenneth M Persson, Marinette Hagman, Anna Kristiansson och delar av styrelsen deltar.
    • Urban Drainage Modelling Conference, 23-26 september, Palermo. Salar H Afshar presenterar sitt arbete med en modell för simulering av blågröna dagvattensystem i staden.
    • VA-mässan, 25-27 september, Jönköping. David Gustavsson håller i seminariet ”Hur ser framtidens avloppsrening ut?”, Kenneth M Persson deltar och pratar brunifiering, Marinette Hagman berättar om projektet Future City Flow.
    • Sweden Water Research-dagen 2018, 30 november. I år samarrangeras SWR-dagen med Svenskt Vatten Utvecklings FoI-konferens den 29 november.