Vår medverkan på konferenser

Forskarna och doktoranderna i Sweden Water Research deltar regelbundet i konferenser, mässor och liknande.

Vår medverkan på konferenser

Här ser du var vi medverkar under de månader som kommer.

  • NORDIWA, Helsingfors,23-25 september 2019, flera deltagande från Sweden Water Research