Vår medverkan på konferenser

Forskarna och doktoranderna i Sweden Water Research deltar regelbundet i konferenser, mässor och liknande.

Vår medverkan på konferenser

Här ser du var vi medverkar under de månader som kommer.