20240118_113037

En grupp människor i varma jackor på ett snötäckt fält