Dansk Stålmontage_liten

Verksad med stålställningar, bord med ritningar och verktyg på