ellinge_arv_flygfoto

flygbild över ett avloppsreningsverk där olika byggnader och bassänger syns