Ex 3 – Scandigade Sara Roth

Sittbänk på en träbro i en grönskande miljö

Scandiagade i Köpenhamn