Ex 4 – Radardata Sara Roth

gatubrunn i en ränna med gatsten, bilar i bakgrunden