formasfirande

Sex personer med champagneglas i händerna ler och skrattar