Group photo Nov 2023_b_2

Gruppfoto av cirka 25 personer