jennifer_ekholm_disputation

två kvinnor sitter mitt emot varandra med ett stort bord emellan sig och en projektorduk bakom