Kretseum utställning (20)

Nackar och ryggar på barn som tittar på stor skärm, med ett jordklot på en eldig himmel