piloten

silverfärgade rör och kemitunnor i metall industriell miljö