ramforsok_kph_uni

Gräs som växer i rader av betongcirklar