rent_blas_webben

Närbild på del av avloppsreningsverk, med runda metallplattor som sticker upp ur vatten