roslagsvatten

Illustrationsbild över reningsverk med en sjö på ena sidan och gräs och skog runtomkring