Slambiokol som adsorbent

Två kvinnor omgivna av stora rör och tunnor i industriell miljö