varpinge_april_2024

Ett gräsfält med en gård längst bort vid horisonten. Blå himmel med små vita moln. En kulle med ett vindkraftverk i kanten av fältet.