Ebba Gröndahl

Doktorand

Biografi

Ebba började som industridoktorand på NSVA i augusti 2020 inom projektet InfraMaint. InfraMaint består av ett flertal forskningsprojekt som relaterar till underhåll och förnyelse av kommunal infrastruktur och Ebba är knuten till delprojekt 1.5 - "Förbättra underhållet av dricksvattennät".

Projektets syfte är att med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) implementera ett modernt digitalt beslutsstöd som ska underlätta den långsiktiga planeringen av underhållsarbete. Projektet ska bidra till ökad hållbarhet och effektivitet i verksamheten genom optimerat och strategiskt underhåll. Handledare på Lunds tekniska högskola är Kenneth M Persson.

Ebba har sedan 2016 arbetat som konsult med GIS och regionala planeringsfrågor. Arbetet omfattade bland annat geografiska analyser av exempelvis människors resvanor vid planering av ett nytt busslinjenät och samhällsekonomiska beräkningar av olika infrastrukturåtgärder.

Utbildningar

Civilingenjörsexamen i lantmäteri vid Lunds tekniska högskola. Specialisering i geografisk informationsteknik