Ellen Edefell

Doktorand

Biografi

Ellen är anställd som industridoktorand på Sweden Water Research. Hon gör sina forskningsstudier i VA-teknik vid LTH. Forskningsområdet är fokuserat kring reduktion av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten.

Ellen undersöker möjligheterna att avlägsna mikroföroreningar från vattnets kretslopp genom avancerad rening med aktivt kol, biologisk nedbrytning samt i kombinationer med ozon. Hon arbetar också med frågan om hur avancerad rening av avloppsvatten kan se ut för att nå framtida reningskrav.

Utbildningar

Civilingenjör i Bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola, med specialisering i bioprocessteknik

Relaterade publikationer

Ascard Edefell E. (2017) Challenges during start-up of urine nitrification in an MBBR. Master's thesis. Lund University, Sweden.,

Visa publikation

Edefell, E., Jönsson, K., Persson, F., Gustavsson, D.J.I. (2017) Start-up of partial urine nitrification in an MBBR. 10th IWA International Conference on Biofilm Reactors. 9-12 May 2017, Dublin, Ireland.,