Ellen Edefell

Doktorand

Biografi

Ellen är anställd som industridoktorand på Sweden Water Research. Hon gör sina forskningsstudier i VA-teknik vid LTH. Forskningsområdet är fokuserat kring reduktion av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten.

Ellen undersöker möjligheterna att avlägsna mikroföroreningar från vattnets kretslopp genom avancerad rening med aktivt kol, biologisk nedbrytning samt i kombinationer med ozon.

Utbildningar

Civilingenjör i Bioteknik vid Lunds Tekniska Högskola, med specialisering i bioprocessteknik

Relaterade publikationer

Ascard Edefell E. (2017) Challenges during start-up of urine nitrification in an MBBR. Master's thesis. Lund University, Sweden.,

Visa publikation

Edefell E., Ullman R., Bengtsson E. (2019) Ultrafilter och granulerat aktivt kol for avskiljning av mikroföroreningar. SVU-rapport Nr 2019-1. ,

Visa publikation

Edefell E., Svahn O., Modin O., Cimbritz M. (2019) Removal of organic micropollutants and nanoparticles in pilot scale ultrafiltration and GAC-filtration. SETAC Europe 29th Annual Meeting, Helsingfors, Finland 26-30 maj 2019,

Edefell E., Ekblad M., Kharel S., Hagman M., Christensson M., Falås P., Cimbritz M., Bester K. (2019) MBBRs for degradation of organic micropollutants and transformation products from ozonation. NordIWA Nordic Wastewater Conference, Helsingfors, Finland, 23-25 september 2019,

Edefell, E., Jönsson, K., Persson, F., Gustavsson, D.J.I. (2017) Start-up of partial urine nitrification in an MBBR. 10th IWA International Conference on Biofilm Reactors. 9-12 May 2017, Dublin, Ireland.,

Ekbland M., Fältström E., Edefell E. (2017) Reducing concentrations of microplastics and organic micropollutants 8th International Young Water Professionals Conference, Kapstaden, Sydafrika, 10-13 december 2017,

Edefell E., Cimbritz M., Thörnqvist E., El-taliawy H., Ekenberg M., Burzio C., Modin O., Persson F., Wilén B-M., Bester K., Falås P. (2019) Combining PAC-adsorption and nitrification in an MBBR. 11th Micropol and Ecohazard Conference, Seoul, Sydkorea, 20-24 oktober 2019,