Emma Fältström

Doktorand

Biografi

Emma har tidigare arbetat med forskning inom sötvattensekologi (vid Umeå universitet och SLU i Umeå) och då framförallt med hur människans aktiviteter påverkar vattenlevande system. Sedan i mars 2016 är Emma är anställd som industridoktorand och delar tiden mellan forskarstudier och arbete med miljöfrågor på NSVA.

Forskningsområdet kretsar kring uppströmsarbete, det vill säga det förebyggande arbete VA-branschen gör för att minska miljöföroreningar redan vid källan och på så vis undvika att föroreningarna hamnar i vattnets kretslopp eller i kretsloppet av näringsämnen. Genom ett brett, systematiskt och tvärvetenskapligt synsätt undersöks gårdagens och dagens uppströmsarbete samt hur uppströmsarbete kan behöva se ut i framtiden för att nå framtida krav och långsiktiga målsättningar.

Utbildningar

Kandidatexamen i biologi och geovetenskap vid Umeå universitet

Masterexamen i Miljö- och hållbarhetsvetenskap vid Lunds universitet

Relaterade publikationer

Fältström, E., Gustafsson, S., Hagman, M., Wittgren, H-B., Anderberg, Stefan. (2018) Kommunperspektiv på uppströmsarbete i Sverige i dag och i framtiden Svenskt Vatten Utveckling,

Visa publikation

Ljung, E., Borg Olesen, K., Andersson, P-G., Fältström, E., Vollertsen, J., Wittgren, H-B., Hagman, M. (2018) Mikroplaster i kretsloppet Svenskt Vatten Utveckling,

Visa publikation

Fältström E. (2015) Thicker than water – Exploring values among actors sharing a water body for effective management: The case of Lake Ringsjön. Master´s thesis. Lund University, Sweden,