Ida Ångbäck

Doktorand

Biografi

I september 2018 blev Ida anställd som industridoktorand i ett samarbete mellan RISE, Sweden Water Research och Fasta Tillståndets Fysik (LTH).

Forskningsområdet är fokuserat på vattenrening med användning av UV-LED teknik. Huvudsyftet med doktorandtjänsten är att titta på hur man på ett optimalt sätt designar ett vattenreningssystem baserat på UV-LED tekniken och att undersöka hur t.ex. olika kombinationer av våglängder på UV-ljuset kan påverka och eventuellt göra reningsprocessen mer effektiv.

Utbildningar

Civilingenjör i Teknisk Fysik med inriktning Fotonik (LTH).