Jennifer Ekholm

Doktorand

Biografi

På Österröds avloppsreningsverk (ARV) i Strömstads kommun ska Nordens första reaktorer med aerobt granulärt slam (AGS) implementeras vid en uppgradering av verket. Strömstads kommun, Sweden Water Research och en rad andra intressenter ha startat upp ett projekt kring uppstarten och de efterföljande driftåren. Projektet har erhållit pengar från Svenskt Vatten Utveckling (SVU 17-122).

Jennifer Ekholm är anställd som doktorand på Chalmers för att vara den forskare som gör det huvudsakliga vetenskapliga arbetet inom projektet AGNES II – Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige, en fullskalestudie.

Jennifer har en civilingenjörsbakgrund och blev klar med sina studier 2017. Hennes examensarbete handlade om nitrifikationshämning i industriellt avloppsvatten. Hon deltog också i ett sommarprojekt på VA SYD sommaren 2018 och har jobbat som guide i Vattenhallen på LTH under hösten 2018.

Utbildningar

Civilingenjör i Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).

Relaterade publikationer

Ekholm, J. (2020) AGS start-up in the Nordic countries IWA Sweden seminar on Biofilm Systems in Municipal Wastewater Treatment – Opportunities, Challenges and Limitations, Malmö, Sweden, January 22-23,

Ekholm, J. (2019) Granules – a new level of wastewater treatment. Sweden Water Research Day. November 30, 2019.,

Ekholm et al. (2019) Start-up of aerobic granular sludge – results of the first AGS start-up in the Nordic countries. NORDIWA 2019. September 23-25. ,

de Blois, M., Viberg, M., Ekholm, J. & Gustavsson, D.J.I. (2019) Aggressive SBR – a new way of operating SBR plants Nordic Wastewater Conference (NORDIWA) 2019, Helsinki, Finland, September 23-25, 2019.,