Jennifer Ekholm

Doktorand

Biografi

På Österröds avloppsreningsverk (ARV) i Strömstads kommun ska Nordens första reaktorer med aerobt granulärt slam (AGS) implementeras vid en uppgradering av verket. Strömstads kommun, Sweden Water Research och en rad andra intressenter ha startat upp ett projekt kring uppstarten och de efterföljande driftåren. Projektet har erhållit pengar från Svenskt Vatten Utveckling (SVU 17-122).

Jennifer Ekholm är anställd som doktorand på Chalmers för att vara den forskare som gör det huvudsakliga vetenskapliga arbetet inom projektet AGNES II – Implementering av aerobt granulärt slam i Sverige, en fullskalestudie.

Jennifer har en civilingenjörsbakgrund och blev klar med sina studier 2017. Hennes examensarbete handlade om nitrifikationshämning i industriellt avloppsvatten. Hon deltog också i ett sommarprojekt på VA SYD sommaren 2018 och har jobbat som guide i Vattenhallen på LTH under hösten 2018.

Utbildningar

Civilingenjör i Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola (LTH).