Jesper König

Projektkoordinator

Biografi

Jesper har specialiserat sig på att rigga och driva komplexa samverkansprojekt mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och tidigare arbetat för bl.a. Malmö stad och Öresundsuniversitetet. Denna typ av utvecklingsprojekt är vanligen finansierade av EU eller nationella myndigheter som VINNOVA och Tillväxtverket, vilket kräver särskild kompetens när det gäller att ansöka, driva och avrapportera.

På sin meritlista har Jesper bl.a. projektledning av ett FP7-projekt (EU) med 32 partners i fem länder, ett Öresundsregionalt projekt med ett dussin partners samt ansökan och projektledning av Pipestatus. Jesper har verkat inom olika ämnesområden, bl.a. utbildningspolitik, miljövänliga transporter och, sedan tre år, vatten.

Utbildningar

Fil kand i statsvetenskap

MA in European Affairs