Jing Li

Forskningsingenjör

Biografi

Jing kom till Sverige från Kina 2009 för att studera masterprogrammet i Teknisk Vattenresurslära. Hon disputerade i mars 2020 med sin avhandling "Managing Eutrophic Waters in Artificial Recharge Plants - Cyanotoxin risk in Swedish freshwaters". Jings arbete kan direkt användas för att förstå om en sjö riskerar att få blomningar av cyanobakterier.

Hon jobbar också som projektkoordinator vid Lunds universitet och arbetar med Vattenpportalen (www.water.lu.se) och dess verksamhet som driver nya innovativa vattenforskningsprojekt.

Utbildningar

Teknisk Vattenresurslära, LTH, Lunds Universitet