Jing Li

Doktorand

Biografi

Jing kom till Sverige från Kina 2009 för att studera masterprogrammet i Teknisk Vattenresurslära. Idag är Jing industridoktorand i vattenteknik. Hon utvecklar metoder för att ta hand om cyanobakterier och cyanotoxiner i råvatten för dricksvattenförsörjning. Hon jobbar också som projektkoordinator vid Lunds universitet och arbetar med Vattenpportalen (www.water.lu.se) och dess verksamhet som driver nya innovativa vattenforskningsprojekt.

Utbildningar

Teknisk Vattenresurslära, LTH, Lunds Universitet