Josefin Barup

Utvecklingsingenjör, VA SYD

Biografi

Jag är en kreativ, glad och nyfiken utvecklingsingenjör som är intresserad av det allra mesta som rör vatten. Jag har tidigare arbetat som projekt- och utredningsingenjör inom dricksvattenområdet samt med frågor kopplade till säkerhet och krishantering. Jag har min anställning hos VA SYD men är sedan maj 2021 uthyrd till Sweden Water Research för att arbeta som projektledare inom utvecklingsområdet dricksvattenkvalitet, med målet att implementera realtidsmätning av dricksvattenkvaliteten senast 2025.

Utbildningar

Civilingenjör inom Riskhantering & Ekosystemteknik, Lunds Tekniska Högskola