Kenneth M. Persson

Forskningschef

Biografi

Kenneth är född i Skivarp på Söderslätt 1964 och började efter gymnasium och värnplikt läsa kemiteknik på LTH 1985 följt av forskarstudier i ämnet livsmedelsteknik. Efter disputation 1994 har han arbetat i näringslivet som projektingenjör och konsult, senast på SWECO AB i Malmö. Intresset för vattenforskning har funnits hela tiden. Han blev oavlönad docent 2000 vid LTH, adjungerad professor i teknisk vattenresurslära 2003 vid LTH och sedan 2010 professor i detsamma. På våren 2010 fick han erbjudandet att sätta igång en helt ny forskningsavdelning i det kommunägda Sydvatten AB, där frågorna nu slussats in i Sweden Water Research sedan januari 2014. Han delar sin tid mellan Sydvatten och LTH. Forskningsintresset är särskilt inriktat på vattenberedningsmetoder och vattenkvalitetsfrågor. Vattnet är det viktigaste livsmedlet.

Relaterade publikationer

Lidén A., Lavonen E., Persson K. M. & Larson M. (2016) Integrity breaches in a hollow fiber nanofilter – effects on natural organic matter and virus-like particle removal. Water Research 105, pp. 231–240.

Lidén A. & Persson K. M. (2016) Comparison between ultrafiltration and nanofiltration hollow-fiber membranes for removal of natural organic matter – a pilot study. Journal of Water Supply: Research and Technology-AQUA 65(1), pp. 43-53.

Lidén A. & Persson K. M. (2016) Feasibility study of advanced NOM-reduction by hollow fiber ultrafiltration and nanofiltration at a Swedish surface water treatment plant. Water 8, pp. 150.

Sörensen J., Persson A., Sternudd C., Aspegren H., Nilsson J., Nordstrom J., Jonsson K., Mottaghi M., Becker P., Larsson R., Berndtsson R., & Mobini S. (2016) Re-thinking urban flood management – Time for a regime shift. Water 8(8), pp. 332.

Visa publikation

Lührig K. (2016) Bacterial communities in drinking water biofilms. Doctoral thesis, Division of Applied Microbiology, Department of Chemistry, Lund University.,

Lidén A., Keucken A. & Persson K. M. (2015) GenoMembran. Final report on project 2012–2015 (In Swedish). Swedish Water and Wastewater Association (SVU) report no. 2012-15.,

Chan S., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Biofilms in infiltration ponds and the impact of raw water and organic matter. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S., Pullerits K., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Impact of washing on the bacterial community in produced drinking water from new and existing sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S., Rådström P., Persson K. & Paul C. (2016) The establishment of bacterial community in two new slow sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Deltar i projekt

Pågående projekt

Rationell mikrobiologisk analys för distribution av stabil dricksvattenkvalitet

Målet med projektet är att påvisa och utreda den mikrobiologiska statusen på distributionssystemet med fokus på biostabilitet och åtgärdsprogram för stabil dricksvattenkvalitet. Det gör vi…

Pågående projekt

Ordning i RörANN

Projektet utvecklar en smart ANN-modell för att bedöma sannolikhet för och konsekvenser av läckor på dricksvattennätet. Modellen blir en hjälp för de kommunala VA-organisationerna att hålla ledningsnätet i bättre skick till en lägre kostnad och mindre påverkan på miljö och klimat.

Foto på Bolmen: Sydvatten

Pågående projekt

Hydrologins betydelse för brunifiering av vattendrag och sjöar

Projektet handlar om att förstå hur Bolmens hydrologi påverkas av och påverkar brunfärgning i vattnet.

Ultraviolet light emitting diodes

Pågående projekt

Säker och energieffektiv hantering av vatten med hjälp av UV-LED

Projektet ska fördjupa kunskapen om hur vattendisinfektion med ultravioletta ljusdioder (UV-LED) kan optimeras och implementeras på större skala.

Pågående projekt

Mistra InfraMaint

Nytt forskningsprogram kring infrastruktur, som ger kommuner och VA-verksamheter bättre underlag att bygga sina beslut om underhåll på, där möjligheterna med ny teknik och nya sätt att organisera tas tillvara.

Cyanobakterier i vatten

Avslutade projekt

CyanoControl

Runt om i världen ökar frekvensen och intensiteten av blågröna algblomningar i sjöar och längs kuster. Projektet kommer arbeta med ett varningssystem i realtid för riskbedömning av cyanobakterier i sjöar och vattendrag.

UV-ljus i blått mönster

Avslutade projekt

UV-strålning som mikrobiell säkerhetsbarriär

Projektet kommer undersöka hur UV-strålning påverkar hela floran av mikroorganismer i dricksvatten.

Skrapa i dricksvattenrör som tar prov på biofilmen.

Avslutade projekt

Ultrafiltrerings påverkan av ledningsnätets mikrobiella biofilm

Projektet undersöker biofilm i ledningsnät genom molekylärbiologisk analys och avancerad kemisk analys.

Fingeravtryck från fyra olika typer av vatten där de olika färgerna avser vattentyp.

Avslutade projekt

Flödescytometri – en snabb metod för att studera bakterier i vatten

Flödescytometri ger nya möjligheter att snabbt studera och följa alla bakterier i vattnet, genom vattenverk och i ledningsnät.

Provtagning av biofilm

Avslutade projekt

Biologiska filter i våra vattenverk

Projektet tittar på biofilmens roll för att öka kunskapen och skapa effektivare och säkrare biologiska filter för framtiden.

Ultraviolet light emitting diodes

Pågående projekt

Safe and energy-efficient water treatment using UV-LEDs

Projektet har som mål att bygga upp världsledande kunskap inom vattenrening med UV-LED.

Pågående projekt

Konstgjord grundvattenbildning – Erfarenheter av drift och underhåll

Många anläggningar drivs av hävd som de alltid har gjorts och inte nödvändigtvis på det mest optimala sättet. Detta leder också till en oro över…

Ett hålfibermembran, sett ovanifrån.

Pågående projekt

Membran mot brunt vatten – “GenoMembran”

Sjöar och vattendrag är mycket viktiga för Sveriges vattenförsörjning och brunifieringen påverkar producenterna av dricksvatten. I dagsläget har förändringarna kunnat mötas genom att intensifiera existerande…