Kristjan Pullerits

Doktorand

Biografi

Kristjan har studerat till civilingenjör i bioteknik med inriktining mot bioprocessteknik vid Lunds tekniska högskola (LTH). Han har även gjort en utbytestermin i Perth vid University of Western Australia.

I sitt examensarbete jobbade Kristjan på avdelningen för teknisk mikrobiologi vid LTH där han undersökte hur man snabbt kan detektera förändringar i den mikrobiella sammansättningen i dricksvatten. Under studietiden jobbade han även som matematikhjälp i grundkursen endimensionell analys.

I juni 2016 började Kristjan som industridoktorand på avdelningen för teknisk mikrobiologi vid LTH. Kristjans projekt kommer titta närmare på hur säkerhetsbarriärerna UV-behandling och ultrafiltrering påverkar mikrobiologin i vattnet, han kommer också undersöka hur dricksvattnet och biofilmen i ledningsnätet påverkas av dessa säkerhetsbarriärer.

Relaterade publikationer

Chan, S., Pullerits, K., Riechelmann, J., Persson, K. M., Rådström, P., & Paul, C. J. (2018) Monitoring biofilm function in new and matured full-scale slow sand filters using flow cytometric histogram image comparison (CHIC). Water research, 138, pp. 27-36.

Chan, S., Pullerits, K., Keucken, A., Persson, M. K., Paul, J. C., Rådström, P. (2018) Bacterial release from pipe biofilm in a full scale drinking water distribution system. Nordic Drinking Water Biofilm Symposium, Horsens, Danmark.,

Pullerits, K. (2017) UV och dess effekt i dricksvattenproduktion.  Svenskt vatten, Forskning- och innovation för säkert dricksvatten, Stockholm, Sverige,

Pullerits, K. (2020) Impact on Drinking Water Treatment and Pipe Biofilms on Bacterial Dynamics in the Distribution System Division of Applied Microbiology, Lund University,

Visa publikation

Pullerits, K., Chan, S., Ahlinder, J., Keucken, A., Rådström, P., & Paul, C. J. (2020) Impact of coagulation–ultrafiltration on long-term pipe biofilm dynamics in a full-scale chloraminated drinking water distribution system Environmental Science: Water Research & Technology, 6(11), 3044-3056.,

Pullerits K. (2016) Exploration of flow cytometry for rapid detection of changes in the microbial communities of drinking water after washing of slow sand filters. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,

Visa publikation

Chan S., Pullerits K. & Paul C. (2016) Bakteriernas osynliga värld i vårt kranvatten (The invisible world of bacteria in our drinking water). In Swedish. Kulturnatten, Pufendorfinstitutet, Lund, Sweden, September 17, 2016.,

Chan S., Pullerits K., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Impact of washing on the bacterial community in produced drinking water from new and existing sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Pullerits, K. (2017) Goda bakterier i ditt vattenglas Stadshallen i Lund, Världsvattendagen, 22 mars 2017.,

Visa publikation

Pullerits, K. (2018) Impact of ultrafiltration on the distribution system biofilm IWA Sverige seminarium: Biofilms in drinking water supply systems, Palaestra i Lund, 18 januari 2018.,

Visa publikation

Pullerits, K., Ahlinder, J., Holmer, L. et al. (2020) Impact of UV irradiation at full scale on bacterial communities in drinking water.  npj Clean Water 3, 11 (2020), DOI: https://doi.org/10.1038/s41545-020-0057-7

Visa publikation

Schleich, C., Chan, S., Pullerits, K., Besmer, M. D., Paul, C. J., Rådström, P., & Keucken, A. (2019) Mapping Dynamics of Bacterial Communities in a Full-Scale Drinking Water Distribution System Using Flow Cytometry. Water, pp. 11(10), 2137.

Chan, S., Pullerits, K., Keucken, A., Persson, K. M., Paul, C. J., & Rådström, P. (2019) Bacterial release from pipe biofilm in a full-scale drinking water distribution system. npj Biofilms and Microbiomes, pp. 5(1), 1-8..

Pullerits, K., Holmer, L., Salomonsson, E., Öhrman, C., Ahlinder, J., Forsman, M., Dryselius, R., Jacobsson, K., Paul, J.C., Rådström, P. (2019) The impact of UV irradiation on the bacterial community in drinking water at full scale. IWA Microbial Ecology and Water Engineering specialist conference (MEWE), Hiroshima, Japan.,

Pullerits, K., Holmer, L., Salomonsson, E., Öhrman, C., Ahlinder, J., Forsman, M., Dryselius, R., Jacobsson, K., Paul, J.C., Rådström, P. (2018) The impact of UV irradiation on the bacterial community in drinking water at full scale. Nordic Drinking Water Conference (NORDIWA), Oslo, Norge.,