Kristofer Hägg

Doktorand

Biografi

Kristofer har tidigare arbetat som projektingenjör på Sydvatten AB och kommer från och med januari 2017 att bli industridoktorand på teknisk vattenresurslära (LTH), knuten till Sweden Water Research. Avhandlingen syftar till att klarlägga vilka krav som ställs på infiltration av ytvatten i grundvattenmagasin och vilka beredningssteg som är centrala för säker och uthållig dricksvattenförsörjning baserad på konstgjord infiltration.

Utbildningar

Civilingenjör inom Kemi- och kemiteknik vid Kungliga tekniska högskolan, KTH