Laura Giese

Doktorand

Biografi

Laura är doktorand i ett samarbete mellan Sweden Water Research och Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet.

Lauras forskning syftar till att förstå hur socialpsykologiska faktorer påverkar ungdomars karriärintressen, och könsskillnader i dessa, för utbildningar och yrken som har med vattenförsörjning och kretslopp att göra. I sitt arbete kommer hon att utvärdera effekterna av två av Sweden Water Researchs moderbolags pedagogiska verksamheter, kunskapscentret Kretseum i Malmö och den tvärvetenskapliga vattenkursen Tänk H2O vid Bolmen, med hänsyn till hur de kan öka ungdomars intresse för vattenbranschen.

Laura har läst masterprogrammet i psykologi med inriktning socialpsykologi och arbets- och organisationspsykologi vid Lunds Universitet och tog sin examen 2017.

Utbildningar

Master of Science in Psychology, Lunds Universitet