Linda Parkefelt

Forskningsledare

Biografi

Som forskningsledare på Sydvatten AB och forskare på Sweden Water Research AB arbetar Linda främst med att långsiktigt skydda Sydvattens råvattentäkter. De projekt som Linda samordnar och driver har fokus på uppströmsarbete, det vill säga arbete i vattentäkternas avrinningsområden, samt på täkternas interna hydrologiska och ekologiska system. Flertalet projekt genomförs i nära samarbete med vattenråd, universitet och kommuner. Genom sin bakgrund som forskare inom marinbiologi och integrativ zoologi har hon omfattande kunskap och förståelse för vattensystem i sin helhet där både landförhållanden, sötvattensmiljöer och marina miljöer ingår och påverkar varandra. Linda har ett stort intresse för innovationer inom vattentjänstbranschen och känner ett starkt engagemang för att utveckla samverkan mellan olika aktörer som använder och påverkar våra gemensamma vattendrag på olika sätt.

Utbildningar

Filosofie Doktor i Integrativ Zoologi, Lunds Universitet

Filosofie Magisterexamen i Marinbiologi, Lunds Universitet