Maja Ekblad

Doktorand

Biografi

Maja har läst mastersutbildningen i ekosystemteknik med inriktning mot vattenresurshantering vid Lunds tekniska högskola (LTH). Hon har arbetat som projektingenjör på VA-teknik vid LTH (september 2014 till december 2015) i projektet Rening av svårnedbrytbara föroreningar från avloppsvatten (RESVAV). Sedan mars 2016 är hon doktorand i VA-teknik vid LTH med finansiering från Sweden Water Research. Huvudsyftet med doktorandtjänsten är att titta på reduktion av organiska mikroföroreningar i avloppsvatten vid svenska reningsverk. Karin Jönsson (LTH) är huvudhandledare, Michael Cimbritz (LTH) och Marinette Hagman (NSVA) är biträdande handledare.

Relaterade publikationer

Ekblad M., Cimbritz M., Nilsson F., Ernst G., El-taliawy H., Tumlin S., Hagman M., Mattsson A., Blom L., Stålhandske L. & la Cour Jansen J. (2015) Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar – pilottester i södra Sverige. VA-teknik Södra Rapport Nr. 4,

Ekblad M. (2014) Stormwater treatment – sorption of organic biocides from paints and renders. Master´s thesis. Lund University, Sweden.,