Marinette Hagman

Head of Department, DHI

Utbildningar

Teknisk Doktor i VA-teknik, Lunds Universitet

Filosofie Magisterexamen i mikrobiologi, Göteborgs Universitet

Grundskollärarexamen i MaNO, åk 4-9, Göteborgs Universitet

Länkar

Relaterade publikationer

Väänänen J., Nilsson F., la Cour Jansen J., Hörsing M., Hagman M. & Jönsson K. (2014) Discfiltration and ozonation for reduction of nutrients and organic micro-pollutants from wastewater – a pilot study. Water Practice and Technology 9(3), pp. 475-482.

Nilsson F., Hagman M., Mielczarek A. T., Halkjær Nielsen P. & Jönsson K. (2014) Application of ozone in full-scale to reduce filamentous bulking sludge at Öresundsverket WWTP. Ozone: Science & Engineering 36(3), pp. 238-243.

Cimbritz M., Tumlin S., Hagman M., Dimitrova I., Hey G., Mases M., Åstrand N. & la Cour Jansen J. (2016) Rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar – En kunskapssammanställning. Svenskt Vatten Utveckling rapport nr. 2016-04.,

Ekblad M., Cimbritz M., Nilsson F., Ernst G., El-taliawy H., Tumlin S., Hagman M., Mattsson A., Blom L., Stålhandske L. & la Cour Jansen J. (2015) Ozonering för nedbrytning av organiska mikroföroreningar – pilottester i södra Sverige. VA-teknik Södra Rapport Nr. 4,