Markus Fröjd

Forskningsledare

Biografi

Jag är molekylärbiolog i grunden och disputerade i mikrobiologi vid Lunds universitet 2019. Efter disputationen arbetade jag på VA SYD som laboratorieingenjör, där jag var involverad med diverse projekt angående dricksvattenkvalitet. Nu skall jag arbeta vidare med dricksvattenkvalitet under fokusområdet biologiskt stabila dricksvatten med projekten ”Säkra och snabba ledningsarbeten”, ”Supermätpunkten”, samt ”Källby vattenverkstad”.