Salar Haghighatafshar

Doktorand

Biografi

Salar har en mastersexamen i vattenresurser från Lunds universitet 2012 med en kandidatbakgrund inom Väg- och Vattenbyggnad. Han har arbetat som forskningsingenjör på VA-teknik/LTH inom olika VA-tekniska forskningsprojekt från 2012 till 2014. Från och med juni 2014 är han doktorand i VA-teknik vid Lunds tekniska högskola. Han är intresserad av dagvattenhantering i urbana områden med fokus på blå-gröna dagvattenlösningar.

Universitetslektor Karin Jönsson (LTH) är Salars huvudhandledare och professor Jes la Cour Jansen (LTH) och Henrik Aspegren (VA SYD/LTH) är hans biträdande handledare.

Utbildningar

Doktorand i VA-teknik, Lunds tekniska högskola

Masterexamen i vattenresurser, Lunds Universitet

Kandidat i Väg- och Vattenbyggnad, Iran University of Science and Technology

Relaterade publikationer

Haghighatafshar, S., Roldin, M., Gustafsson, L.-G., la Cour Jansen, J., Jönsson, K. (2017) Sustainable urban drainage systems for cloudburst management in a combined sewer network perspective – a case study. Muntlig presentation, IWA konferensen Embrace the Water, 12-14 juni 2017, Göteborg, Sverige.,

Haghighatafshar, S., Nordlöf, B., Roldin, M., Gustafsson, L.-G., la Cour Jansen, J., & Jönsson, K.  (2018) Efficiency of blue-green stormwater retrofits for flood mitigation – Conclusions drawn from a case study in Malmö, Sweden Journal of Environmental Management., 207., pp. 60–69.

Visa publikation

Haghighatafshar, S., la Cour Jansen, J., Aspegren, H., & Jönsson, K. (2018) Conceptualization and schematization of mesoscale sustainable drainage systems: a full-scale study. Water, pp. 10(8), 1041..

Visa publikation

Haghighatafshar, S., Nilsson, F., Väänänen, J., Hagman, M., Hey, G., Bollmann, U. E., Bester, K., Jönsson, K. (2018) Microsieving coupled with O3 or ClO2 for treatment and disinfection of combined sewer overflows Journal of Water Management & Research (VATTEN), , pp. 74(3).

Visa publikation

Haghighatafshar S., la Cour Jansen J., Aspegren H., Lidström V., Mattsson A. & Jönsson K. (2014) Storm-water management in Malmö and Copenhagen with regard to climate change scenarios. Journal of Water Management and Research 70(3), pp. 159-168.

Haghighatafshar S. (2014) Malmö and Copenhagen: similar climate – different strategies. Teknik & Miljø 12, pp. 30-31.

Haghighatafshar S., Roldin M. & Sörensen, J. (2016) Blå-gröna lösningars effektivitet i urban dagvattenhantering– erfarenheter från Augustenborg i Malmö. Forsknings- och innovationskonferens för hållbar dagvattenhantering, november 30-december 1, 2016, Stockholm, Sverige,

Haghighatafshar, S., la Cour Jansen, J., Aspegren, H., Jönsson, K. (2017) Introduction of a novel conceptual model for sustainable drainage systems based on observed rainfall-runoff patterns – a case study. Muntlig presentation, 14th IWA/IAHR International Conference on Urban Drainage (ICUD 2107), 10-15 september 2017, Prag, Tjeckien.,

Berndtsson, R., Becker, P., Persson, A., Aspegren, H., Haghighatafshar, S., Jönsson, K., Larsson, R., Mobini, S., Mottaghi, M., Nilsson, J., Nordström, J., Pilesjö, P., Scholz, M., Sternudd, C., Sörensen, J. & Tussupova, K. (2019) Drivers of changing urban flood risk : a framework for action Journal of Environmental Management, pp. 47-56.

Visa publikation

Haghighatafshar, S., Yamanee-Nolin, M. & Larson, M. (2019) A physically based model for mesoscale SuDS – an alternative to large-scale urban drainage simulations Journal of Environmental Management, pp. 527-536.

Visa publikation