Sandy Chan

Processingenjör, Sydvatten

Biografi

Jag är disputerad inom teknisk mikrobiologi vid Lunds Tekniska Högskola och är i grunden en civilingenjör inom bioteknik med inriktning molekylär bioteknik. Under mina år som doktorand forskade jag om biofilmen i olika dricksvattensystem, från infiltrationsdammar och långsamfilter till ledningsnätet. Efter forskarutbildningen fick jag möjligheten att fortsätta min forskning genom min anställning som jag har idag som processingenjör på Sydvatten.

Forskningen har gett mig nya metoder och tekniker, framförallt molekylära analysmetoder för att kunna studera bakterier i dricksvatten vilket står till grund för mitt forskningsarbete framåt. Jag har fokus på kemiska och särskilt mikrobiologiska risker inom dricksvatten och brinner för drickvattenkvalité och har som ambition att kunna bidra till den framtida utvecklingen inom dricksvatten med kvalitén i fokus.

Utbildningar

Doktorsexamen 2018 på Teknisk Mikrobiologi, LTH, med avhandlingen "Processes governing the drinking water microbiome"

Civilingenjör inom Bioteknik, LTH, Lunds Universitet

Relaterade publikationer

Chan, S. (2018) Processes governing the drinking water microbiome Department of Chemistry, Lund University,

Visa publikation

Chan S., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Biofilms in infiltration ponds and the impact of raw water and organic matter. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S. (2016) The invisible world in a glass of water. Master class presentation, The Bridge summit 2016 Pushing Humanity Forward by Linking Science and Business, Lund, Sweden, June 22-23, 2016.,

Chan S., Pullerits K. & Paul C. (2016) Bakteriernas osynliga värld i vårt kranvatten (The invisible world of bacteria in our drinking water). In Swedish. Kulturnatten, Pufendorfinstitutet, Lund, Sweden, September 17, 2016.,

Chan S., Pullerits K., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Impact of washing on the bacterial community in produced drinking water from new and existing sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S., Rådström P., Persson K. & Paul C. (2016) The establishment of bacterial community in two new slow sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Deltar i projekt

Bild på grävd grop med ledningar och 3 personer som arbetar. Personerna bär skyddshjälm och gula tröjor.

Pågående projekt

Säkra och snabba ledningsnätsarbeten

Om projektet Hur skapar vi säkra och snabba (kostnadseffektiva) ledningsarbeten? Denna fråga representerar en av de största kunskapsluckorna i VA-sammanhang, trots att ledningsarbeten är en…

Pågående projekt

Den mikrobiella bussresan

Är det samma grupper av bakterier som finns i vattendroppen när den lämnar vattenverket, som när den passerar olika ställen längs resan i ledningsnätet? Det tar vi reda på i detta projekt.

Bild på skylt mot tegelvägg. På skylten står det Källby vattenverksatd.

Pågående projekt

Källby vattenverkstad

Testbädden Källby vattenverkstad är en arena där innovationsföretag, universitet och driftverksamhet kan arbeta tillsammans för att hitta rätt teknik för framtidens dricksvattenkvalitetsövervakning.

Pågående projekt

Supermätpunkten

Ett projekt med målet att ta fram ett koncept för onlinemätning av dricksvattenkvalitet. Visionen är att vara snabbare än bakterierna!

Skrapa i dricksvattenrör som tar prov på biofilmen.

Avslutade projekt

Ultrafiltrerings påverkan av ledningsnätets mikrobiella biofilm

Projektet undersöker biofilm i ledningsnät genom molekylärbiologisk analys och avancerad kemisk analys.

Fingeravtryck från fyra olika typer av vatten där de olika färgerna avser vattentyp.

Avslutade projekt

Flödescytometri – en snabb metod för att studera bakterier i vatten

Flödescytometri ger nya möjligheter att snabbt studera och följa alla bakterier i vattnet, genom vattenverk och i ledningsnät.

Provtagning av biofilm

Avslutade projekt

Biologiska filter i våra vattenverk

Projektet tittar på biofilmens roll för att öka kunskapen och skapa effektivare och säkrare biologiska filter för framtiden.

Avslutade projekt

Mikrobiell ekosystemteknik för säkert och högkvalitativt dricksvatten

I våra vattenverk och ledningsnät lever stora mängder av mikroorganismer i form av en biofilm. Biofilm kan bestå av flera hundra till tusentals olika sorters…