Sandy Chan

Doktorand

Biografi

Sandy är född och uppväxt i Helsingborg men flyttade till Lund för studier vid Lunds Universitet. År 2014 tog hon examen som civilingenjör inom bioteknik med specialiseringen molekylär bioteknik. År 2014 fick Sandy även Sysavstipendiet för det projektarbete hon gjorde under sitt sista studieår. Idag är Sandy industriell doktorand inom teknisk mikrobiologi.

Utbildningar

Civilingenjör inom Bioteknik, LTH, Lunds Universitet

Relaterade publikationer

Chan S., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Biofilms in infiltration ponds and the impact of raw water and organic matter. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S. (2016) The invisible world in a glass of water. Master class presentation, The Bridge summit 2016 Pushing Humanity Forward by Linking Science and Business, Lund, Sweden, June 22-23, 2016.,

Chan S., Pullerits K. & Paul C. (2016) Bakteriernas osynliga värld i vårt kranvatten (The invisible world of bacteria in our drinking water). In Swedish. Kulturnatten, Pufendorfinstitutet, Lund, Sweden, September 17, 2016.,

Chan S., Pullerits K., Persson K., Rådström P. & Paul C. (2016) Impact of washing on the bacterial community in produced drinking water from new and existing sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,

Chan S., Rådström P., Persson K. & Paul C. (2016) The establishment of bacterial community in two new slow sand filters. 10th Nordic Drinking Water Conference, Reykjavik, Iceland, September 28-30, 2016.,