Shifteh Mobini

Doktorand

Biografi

• Doktorand – TVRL, Lunds tekniska högskola.
• Deltar i projekt SUrF (Hållbar hantering av urbana översvämningar/Sustainable Urban flood management).
http://www.lu.se/article/oversvamningshotet-i-fokus-for-nytt-forskningsprojekt
• Master of sinence (MSc) från LTH år 2008, det handlade om ”Mass och Energy balance of WWTP” i Kina. Har fått stipendium för att utföra arbetet från J. Gust. Richert stiftelse.
http://www.sweco.se/sv/sweden/om-sweco/Priser-stipendier-och-sponsring/J-Gust-Richert-stiftelse/
• Har jobbat 4 år på VA SYD som utredningsingenjör på Ledningsnätavdelning. Modellering och åtgärdsplanering var en del av mitt arbete.
• Universitetslektor/Docent Rolf Larsson (TVRL-LTH) är min huvudhandledare och Professor Ronny Berndtsson är biträdande handledare.
• Mitt forskningsfokus är hållbara lösningar på urbana översvämningar.

Relaterade publikationer

Sörensen J., Persson A., Sternudd C., Aspegren H., Nilsson J., Nordstrom J., Jonsson K., Mottaghi M., Becker P., Larsson R., Berndtsson R., & Mobini S. (2016) Re-thinking urban flood management – Time for a regime shift. Water 8(8), pp. 332.

Visa publikation

Berndtsson, R., Becker, P., Persson, A., Aspegren, H., Haghighatafshar, S., Jönsson, K., Larsson, R., Mobini, S., Mottaghi, M., Nilsson, J., Nordström, J., Pilesjö, P., Scholz, M., Sternudd, C., Sörensen, J. & Tussupova, K. (2019) Drivers of changing urban flood risk : a framework for action Journal of Environmental Management, pp. 47-56.

Visa publikation