Therese Jephson

Senior projektledare

Biografi

Jag är disputerad marinbiolog från Lunds universitet som efter disputationen arbetat med forsknings-och utvecklingsfrågor inom miljö, klimat och samhällplaningsfrågor i kommuner, och i samverkan med regionala myndigheter. En stor del av arbete har inneburit att ta fram ny kunskap genom att knyta ihop akademi och kommun. En del i detta har varit väldigt konkret och har handlat om att genomföra och utvärdera åtgärder i den fysiska miljön.

Mitt engagemang finns i att arbeta med vatten- och VA-frågor utifrån ett brett hållbarhetsperspektiv, där både resurser, miljö- och sociala aspekter behöver samspela. Att få arbeta med människor som brinner för dessa frågor tycker jag är väldigt spännande och lärorikt! Jag drivs av att samordna processer och olika kompetenser så att nya kunskaper och tillvägagångsätt kan utvecklas.