Nästa fas för utredning av nya metoder för avancerad avloppsrening

Projektet RESVAV har nu nått halvvägs och är inne i en intressant process då man under 2016 och 2017 planerar försök bland annat med pulveriserat aktivt kol (PAK).

Projektet RESVAV har nu nått halvvägs och är inne i en intressant process då man under 2016 och 2017 planerar försök bland annat med pulveriserat aktivt kol (PAK).

RESVAV står för ”Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten” och i projektet arbetar man med det övergripande målet att utveckla reningsprocesser för att ta bort läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten. RESVAV ska utveckla riktlinjer, kriterier för dimensionering och kostnadsbedömningar för utbyggnad av olika typer av svenska avloppsreningsverk. Detta kan vara till stor hjälp för många kommuner som står inför utmaningen med att kanske behöva rena avloppsvatten från svårnedbrytbara ämnen i framtiden.
Under 2014 och 2015 har RESVAV testat ozonering vid ett antal olika reningsverk. 2016 avslutades denna del med försök vid Klagshamns reningsverk utanför Malmö.

Nu ligger fokus på att utreda möjligheterna att kombinera dosering av pulveriserat aktivt kol med skivfiltrering.

I ett annat delprojekt undersöks möjligheten att dosera separerat aktivt kol i reningen till en MBBR-process (Moving Bed Biofilm Reactor). MBBR-teknik är ett populärt alternativ till rening med aktiverat slam. I en MBBR-process låter man bakterier och mikroorganismer växa på en stor mängd bärarelement – små fritt rörliga bitar av plast – i avloppsvattnet. Bärarelementens yta fungerar som plats för bakterietillväxt (biofilm) där föroreningarna i avloppsvattnet bryts ner. Om dosering av PAK till en MBBR-process fungerar i liten skala kan storskaliga försök vara intressanta framöver.

När RESVAVs försök och utredningar är avklarade under 2017 kommer det viktiga arbetet med bedömning av vad metoderna kostar att införa på olika typer av reningsverk. Kalkyler ska tas fram för både stora och små reningsverk och bli ett bra underlag för kommuner om de ska införa läkemedelsrening.

Under hösten 2017 och vintern 2018 kommer det att anordnas två seminarium där slutresultaten redovisas. Ett seminarium hålls i Skåne och ett i Göteborg.

 

Tillhör projekt

Rening av svårnedbrytbara föroreningar i avloppsvatten – RESVAV