Välkommen dr Alfredo Gonzalez-Perez

Sweden Water Research närmar sig de stora infrastruktursatsningarna MAX LAB och ESS. Som ett led i detta har dr Alfredo Gonzalez-Perez som fysiker och expert på material i kontakt med vatten anställts. 

Alfredo är huvudsakligen intresserad av olika tekniker för karaktärisering av nytt metamaterial som till exempel ljusspridning, småvinkel röntgenspridning (SAXS) och neutronspridning. Han är också gästforskare på Niels Bohr Institutet vid Köpenhamns Universitet och på Teknisk Vattenresurslära på Lunds Universitet.

Alfredo har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta som forskare vid olika universitet och forskningsinstitut i Spanien, Frankrike, Danmark och Sverige inom de två allmänna forskningsområdena biofysik och mjuk kondenserad materia.

På senare tid har han arbetat med att utveckla nya biomimetik polymermembran för vattenrening med omvänd osmos och varit involverad i ett projekt som utvecklar nya tekniker för miljösanering.